• Skövlingen av regnskog

    Under senare delen av 1900-talet och med fortsättning under 2000-talet så har världens regnskogar i allmänhet minskat i allt ökande takt. Madagaskar är inget undantag utan snarare en av de platser där situationen blir värre för varje år som går. Okunskap och dålig ekonomisk utveckling har drivit på utvecklingen där svedjebruk och och olaglig skövling blir ett allt större problem med stora långsiktiga effekter på ekosystem och klimat. Madagaskars skogar är hem för en otroligt rik fauna och djurliv och att kunna skydda och bevara detta ekosystem är viktigt inte bara för öns invånare utan även för alla världens invånare. Detta är ingenting som vi inte kan låtsas om, ett sjukt ekosystem påverkar hela jorden och i slutändan såklart även oss uppe i norr.
  •  WWFs arbete i Madagaskar

    Madagaskar som är ett av Afrikas fattigaste länder där ca 70% av befolkningen lever under fattigdomsgränsen står inför en rad utvecklingsproblem som drabbar både befolkningen och landets miljö. Fattigdom driver folk till att exploatera skogsmark för att skapa sig en inkomstkälla vilket tyvär leder till att man utarmar och förstör skogsområden med långsiktiga allvarliga konsekvenser. WWF har ett par olika projekt i Madagaskar som syftar till att utbilda och hjälpa människor i skogsområden till ett hållbart förhållningsätt till naturen där de också kan skapa ekonomis avkastning. Läs mer om wwf´s arbeten i Madagaskar på www.wwf.se
Denna sajt uppdateras inte längre.