Frågor till WWFs Madagaskar ansvarige.

Det är inte alltid enkelt att bilda sig en uppfattning om hur situationen ser ut i ett land som ligger så långt ifrån oss som Madagaskar gör, så här kommer 6 snabba frågor till Världsnaturfondens Madagaskar ansvarig.

 

1. Hur ser situationen kring regnskogen ut på Madagaskar idag 2014?

 

Det finns fortfarande små områden med frisk regnskog i Madagaskar, men det är allt som finns nu – små områden. Madagaskars regnskogar sträckte sig förr från norr till söder längs den öns östra kust. Idag har de decimerats genom skogsavverkning, ohållbara jordbruksmetoder som svedjejordbruk – och landets efterfrågan på brännved för matlagning och uppvärmning.

Nu finns endast 10 procent av landets naturliga skogar kvar och därför är det viktigt att skydda den värdefulla och orörda livsmiljön för att säkerställa den fortsatta existensen för Madagaskars fantastiska och unika växt- och djurliv.

 

2. Vad är det största hotet mot skogen och djurlivet just nu?

 

Det är avskogningen som är det största hotet. Den skadar skogar och leder till förlust av livsmiljöer. Fattigdomen är en annan viktig bidragande faktor. Med en befolkning där 92 procent lever på mindre än 2 dollar om dagen måste befolkningen göra svåra val – behöver du hugga ned ett träd för att få det bränsle du behöver för att laga mat till din familj – så gör du det.

 

3. Vad gör WWF för att motverka den bistra utvecklingen av skövlingen av regnskog och det minskade djurbeståndet?

WWF driver ett antal projekt i Madagaskar för att skydda regnskogen och djuren som lever där. Vi har haft betydande framgångar under det senaste decenniet genom att viktiga vildmarksområden har utsetts till skyddade områden. Sedan 2003 har över 8 miljoner hektar skyddats och nu är över 10 procent av landet skyddat.

WWF vidtar även andra åtgärder genom nära samarbete med lokala grupper och byar runt de skyddade zonerna för att upprätta planer för hållbart jordbruk, vattenförvaltning och lokala sociala förvaltningsmål. Ansvaret för förvaltningen av skogarna överförs sedan till de lokala samhällena.

Andra åtgärdsprogram introducerar skogsplantering, högeffektiva vedspisar som förbrukar hälften så mycket ved jämfört med de traditionella spisarna. Ett annat program arbetar med att skapa ett certifierat system för brännved och främjar förnybara energikällor.

 

4. Hur tror du situationen ser ut på Madagaskar om 20-30 år?

 

De skador som har gjorts går att åtgärda. Med ett engagemang för miljö-och skogspolitik, och med aktiva grupper som WWF, kan viktiga miljöer bevaras – och till och med utökas – för att trygga Madagaskars naturresurser och biologiska mångfald för framtida generationer.

 

5. Varför skall man bry sig om vad som sker på andra sidan jordklotet?

 

Madagaskar är en unik och värdefull miljö. Landet har ett växt- och djurliv som få andra platser på jorden kan konkurrera med. Det är en ”hotspot” för den biologiska mångfalden. Mer än 80 procent av de växter och djur som finns i Madagaskar finns inte någon annanstans på jorden. I landet finns även många ikoniska djur och växter, inklusive över 100 arter av lemurer, sex unika former av baobabträd – och en mängd fantastiska reptiler och amfibier. Dessutom är lite känt om de flesta av de växter och djur som rutinmässigt upptäcks.

Det är inte enbart ett skyddsvärt naturarv värt att bevara, utan landets regnskogar har även potential för framtida medicinska upptäckter som skulle kunna ha betydelse för hela världen.

 

6. Vad kan man göra som privatperson om man vill vara med och bidra?

 

Genom att stödja WWFs arbete på Madagaskar kan människor i hela världen ha en positiv inverkan på Madagaskars framtid. Genom ekonomiskt stöd till sitt lokala WWF-kontor eller genom att prata om Madagaskar med vänner, familj och genom sociala nätverk. Allt för att öka medvetenheten om de utmaningar vi står inför i Madagaskar – och de lösningar som redan finns.

Som konsumenter ska vi vara medvetna om ursprunget till trä och andra skogsprodukter och se till att det vi köper kommer från certifierade och hållbara skogsbestånd.

Som medborgare kan vi uppmuntra våra regeringar till fortsatt stöd för bevarandet av Madagskars biologiska mångfald.

Till sist uppmanar vi människor att stödja WWF eller bli samarbetspartner för att vara informerad om WWFs arbete – och få kunskap om nya sätt att göra skillnad.