Kurshelg i Stockholms skärgård!

Helgen har spenderats ute på Ängsholmen i Stockholms Skärgård. Under tre dagars sjukvårdsutbildning med ledning av Lena Conlan på Crossing Latitudes har vi bland annat fått hantera blödningar, frakturer, hypotermi och annan nyttig sjukvård.

Mycket välbehövligt eftersom att vi i mångt och mycket är utelämnade på egen hand på Magadaskar, med långa avstånd till närmaste sjukhus om någonting händer.

Vi försöker leva efter de 6 P:na:

Proper Planning Prevents Piss Poor Performance!

1922055_252534281585949_1220210998_n 10171183_252534341585943_1587220960_n 10175030_252534344919276_1426139725_n